वर्गणीचा तपशील

मराठी संशोधन पत्रिकेचे आजच वर्गणीदार व्हा!

वर्षाकरीताव्यक्तीसंस्था
३००४००
५५०७५०
८००११००
१०५०१४५०
१३००१८००

मागील अंक चार अंकांच्या संचासह विक्रीस उपलब्ध.
सुटा अंक : विक्रीस उपलब्ध नसतो.

धनादेश/डीडी ‘मराठी संशोधन मंडळ’ या नावाने काढावा. अथवा बँकेत वर्गणी जमा करावी.

बँक तपशील

बँकेचे नाव : आयडीबीआय बँक, दादर (पूर्व), मुंबई
खाते क्र. : ४५४१००१०९१००१३
IFSC : IBKL0000454
MICR : 400259039

संपर्क

श्री. चंद्रकांत भोंजाळ : ९७५७०६१७७२
श्री. प्रदीप कर्णिक : ९८२१२९९७३६
इ-मेल : [email protected]

वर्गणीची रक्कमेचे तपशील भ्रमणध्वनीवर SMS द्वारे अथवा पत्राद्वारे पाठवावे.