विद्यापीठीय मान्यता व संलग्नता

१९५६ पासून कायम स्वरूपाची मान्यता असणारे मुंबई विद्यापीठाचे पदव्युत्तर संशोधन केंद्र

विषय : मराठी
अभ्यासक्रम : पीएच्‌.डी.
विद्यार्थीसंख्या मान्यता : ०५

संस्थेचे पीएच्‌.डी.चे मार्गदर्शक

 • कृ. पां. कुलकर्णी
 • प्रा. अ. का. प्रियोळकर
 • डॉ. स. गं. मालशे
 • प्रा. म. वा. धोंडे
 • प्रा. रमेश तेंडुलकर
 • प्रा. वसंत दावतर
 • डॉ. शुभांगी गोरे (२००८ पासून मंडळाच्या सध्याच्या मार्गदर्शक)

पीएच्‌. डी. पदवी प्राप्त करणारे संस्थेचे विद्यार्थी आणि त्यांचे ख्यातनाम मार्गदर्शक

विद्यार्थी
 • डॉ. दत्तात्रय वासुदेव पटवर्धन
 • डॉ. कृ. भि. कुलकर्णी
 • डॉ. श्री. म. पिंगे
 • डॉ. सरोजिनी शेंडे
 • डॉ. वि. बा. प्रभुदेसाई
 • डॉ. मीना जोशी
 • डॉ. लीला गोविलकर
 • डॉ. र. वि. मंत्री
 • डॉ. कृ. रा. सावंत
 • डॉ. शुभांगी गोरे
मार्गदर्शक
 • प्रा. कृ. पां. कुलकर्णी
 • प्रा. अ. का. प्रियोळकर
 • प्रा. अ. का. प्रियोळकर
 • प्रा. अ. का. प्रियोळकर
 • प्रा. अ. का. प्रियोळकर
 • प्रा. अ. का. प्रियोळकर
 • प्रा. प्रियोळकर व डॉ. मालशे
 • प्रा. म. वा. धोंड
 • डॉ. स. गं. मालशे
 • प्रा. वसंत दावतर