जानेवारी-मार्च २०२२

 • संपादकीय – डॉ. प्रदीप कर्णिक
 • संशोधनाकरितांच खास संस्था स्थापन करावी – सी. डी. देशमुख
 • मराठी संशोधन मंडळाचा पहिला अहवाल – प्रा. कृ. पां. कुलकर्णी
 • मराठी संशोधन मंडळ १९४८-१९७३ – प्रा. म. वा. धोंड
 • संशोधनपटू प्रियोळकरांचे मुक्तेश्वर काव्याचे संशोधन : पुरस्कार – नामदार बा. गं. खेर
 • मुक्तेश्वरकृत महाभारत आदिपर्व (खंड पहिला) प्राक्कथन – प्रा. अ. का. प्रियोळकर
 • महाराष्ट्र भाषेचे व्याकरण – प्रस्तावना – प्रा. अ. का. प्रियोळकर
 • सांतु आंतोनिची जिवित्वकथा – प्रा. अ. का. प्रियोळकर
 • ज्ञानेश्वरीचे शब्दभांडार : माझे मनोगत – प्रा. न. र. फाटक
 • क्रिस्ताचे यातनागीत – प्रा. अ. का. प्रियोळकर
 • युरोपियनांचा मराठीचा अभ्यास व सेवा : ग्रंथपुरस्कार – प्रा. अ. का. प्रियोळकर
 • श्रीज्ञानेश्वरांच्या वाङ्मयाचे दिग्दर्शन : थोडें प्रास्ताविक – पंडित बाळाचार्य मा. खुपेरकर
 • मोरोपंतांची स्फुट काव्ये : प्रस्तावना – प्रा. अ. का. प्रियोळकर
 • सांतो आंतोनिची अचर्या – प्रा. अ. का. प्रियोळकर
 • प्रस्तावना : ‘उषाहरन-कथा’ या कविनंदविरचित काव्याची – डॉ. वि. बा. प्रभुदेसाई
 • फ्रेंच कवीने लिहिलेले मराठी पुराण – प्रा. अ. का. प्रियोळकर
 • शेतकऱ्याचा असूड – प्रस्तावना – डॉ. स. गं. मालशे – धनंजय कीर
 • माडगांवकरांचे संकलित वाङ्मय खंड १ – प्रस्तावना – प्रा. अ. का. प्रियोळकर
 • माडगांवकरांचे संकलित वाङ्मय खंड २रा : प्रस्तावना – डॉ. स. गं. मालशे
 • माडगांवकरांचे संकलित वाङ्मय खंड ३रा : प्रस्तावना – डॉ. स. गं. मालशे
 • श्रीमहीपतिनाथ ढोलीबुवा (ग्वाल्हेरकर) यांची पदे – बा. ना. मुंडी
 • राम गणेश गडकरी यांनी श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकरांच्या नाटकातील निवडलेले ‘सुंदर उतारे’ – प्रस्तावना : डॉ. सु. रा. चुनेकर
 • दत्तमाहात्म्य : प्रास्ताविक परिचय – डॉ. स. लं. कात्रे
 • मराठी वाङ्मयकोश खंड १ला प्रस्तावना, स्वरूप आणि वैशिष्ट्ये – गं. दे. खानोलकर
 • मराठी भाषेचे मूळ – प्रा. रमेश तेंडुलकर
 • एकोणिसाव्या शतकातील गुजराती- मराठी समाज आणि शेठ माधवदास रघुनाथदास – डॉ. स. गं. मालशे
 • ज्ञानेश्वरीतील शब्दांचा कोकणी बोलीत शोध : प्रस्तावना – प्रा. रमेश तेंडुलकर
 • ज्ञानेश्वरीतील शब्दांच्या कोंकणी बोलींतील शोधाचे निवेदन- कै. आनंद रामकृष्ण नाडकर्णी
 • शांतानंदशिष्य विरचित श्रीरुद्रेश्वर माहात्म्य : विवेचक प्रस्तावना – डॉ. वि. बा. प्रभुदेसाई
 • भामहकृत ‘मनोरमा’ वृत्तीसह वररुचि- रचित प्राकृत-प्रकाश : प्रस्तावना – डॉ. के. वा. आपटे
 • ज्ञानेश्वर : व्यक्ती आणि काव्यलेखन विषयक सूचीची प्रस्तावना – प्रा. वसंत दावतर
 • ‘प्रिटींग प्रेस इन इंडिया’ या इंग्रजी पुस्तकाच्या मराठी अनुवादित पुस्तकाची प्रस्तावना – प्रा. दीपक घारे
 • बाळकृष्ण अनंत भिडे लेखसंग्रह खंड १ व २ : प्रस्तावना – डॉ. सु. रा. चुनेकर
 • ज्ञानदेवांचे शंकास्पद वाङ्मय-संपादकांचे मनोगत – डॉ. प्रदीप कर्णिक