संशोधन मंडळाची रचना

पालक संस्था : मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय, मुंबई
संस्थेचा दर्जा : स्वायत्त – घटक संस्था
घटना : संस्थेची स्वतंत्र व छापील घटना आहे.
नोंदणी : मराठी संशोधन मंडळ नोंदणीकृत संस्था आहे.
नियामक मंडळ : संस्थेचे स्वतंत्र नियामक मंडळ असून त्यास मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाची मान्यता असते.
कार्यकारी मंडळ : निवडलेल्या नियामक मंडळातून मंडळाची कार्यकारिणी समिती निवडली जाते.
संचालक : मंडळाचे संचालक कार्यकारिणी समितीचे कार्यवाह असतात.
उपसंचालक : हे मंडळाचे उपसंचालक, कार्यकारिणी समितीचे सहकार्यवाह असतात.
अध्यक्ष : मंडळाच्या कार्यकारिणीतून / नियामक समितीतून मंडळाच्या अध्यक्षांची निवड होते.
समिती सदस्य : नामवंत प्राध्यापक, लेखक, संशोधक, अभ्यासकांतून सस्दस्य निवडले जातात.

मंडळाचे सन्मानीय अध्यक्ष

 • भारतरत्न महामहोपाध्याय पां. वा. काणे
 • प्रा. के. आर. गुंजीकर
 • प्रा. अनंत काणेकर
 • श्री. धनंजय कीर
 • डॉ. मो. दि. पराडकर
 • श्री. अ. द्वा. जयवंत
 • प्रा. मालतीबाई हळबे
 • प्राचार्य डॉ. दत्ता पवार
 • श्री. चंद्रकांत भोंजाळ (सध्याचे अध्यक्ष)

मंडळाचे मान्यवर संचालक

 • प्रा. कृ. पां. कुलकर्णी
 • प्रा. अ. का. प्रियोळकर
 • डॉ. स. गं. मालशे
 • प्रा. रा. भि. जोशी
 • डॉ. सु. रा. चुनेकर
 • प्रा. म. वा. धोंड
 • प्रा. सुरेंद्र गावस्कर
 • प्रा. रमेश तेंडुलकर
 • प्रा. वसंत दावतर
 • प्राचार्य डॉ. दत्ता पवार
 • डॉ. प्रदीप कर्णिक (सध्याचे संचालक)

नियामक आणि कार्यकारिणी मंडळ

 • अध्यक्ष व खजिनदार : श्री. चंद्रकांत भोंजाळ
 • संचालक : डॉ. प्रदीप कर्णिक
 • सदस्य :
  • अरुण नेरूरकर
  • विजय बावीस्कर
  • डॉ. नितीन आरेकर
  • सुनंदा भोसेकर
  • प्रा. मीनल सोहनी
  • डॉ. नितीन रिंढे
  • डॉ. प्राचार्या सुचित्रा आ. नाईक
  • उन्मेष अमृते
  • सचिन गराटे
 • स्वीकृत सदस्य :
  • प्रा. डॉ. प्रज्ञा दया पवार
  • शफआत खान
 • मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय प्रतिनिधी : श्री. रवींद्र गावडे (प्रमुख कार्यवाह)
 • मंडळाचे कार्यक्षेत्र : मुंबई महानगरपालिकेची मर्यादा

मंडळाचा अधिकारी वर्ग

 • संचालक
 • उपसंचालक (अथवा/आणि), रीडर
 • फेलो
 • ग्रंथपाल
 • पाठसंग्राहक

(१९८३ नंतर आर्थिक निधीअभावी सर्वच संचालकांनी एकाकी कार्यभार सांभाळला आहे.)

संस्थेचे रीडर

 • प्रा. अ. का. प्रियोळकर (१९४८-१९५०
 • डॉ. सु. रा. चुनेकर (१९६८-१९७३) (संस्थेचे रीडर व उपसंचालकही)
 • डॉ. कृ. भि. कुलकर्णी (१९७६-१९७८)

(परंपरा खंडित)

संस्थेतील फेलो

 • डॉ. स. गं. मालशे (१९५२-१९५३)
 • कमल देसाई (१९५४-१९५५)
 • र. द्वा. देशपांडे (१९५५-१९५६)
 • इंदू पाठक (१९५६-१९५७)
 • र. द्वा. देशपांडे (१९५७-१९५८)
 • सुरेंद्र गावस्कर (१९५८-१९५९)
 • डॉ. लीला गोविलकर (१९६३-१९६५)
 • सौ. रेचेल गडकर (१९७७-१९७९)

(परंपरा खंडित झाली.)