संपर्क

पत्ता : मराठी संशोधन मंडळ, १७२, मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय मार्ग, दादर (पूर्व), नायगाव, मुंबई – ४०० ०१४

ई-मेल : [email protected]

संकेतस्थळ : marathisanshodhanmandal.com


संपर्क :

  1. प्राचार्य दत्ता पवार, अध्यक्ष (फोन – ९९२०१६०६८९)
  2. डॉ. नितीन रिंढे, संचालक (फोन – ७७३८३१६२६२)
  3. श्री. चंद्रकांत भोंजाळ, कोषाध्यक्ष (फोन – ९७५७०६१७७२)