जुलै – सप्टेंबर २०२१

सप्टेंबर २०२० ते सप्टेंबर २०२१ हे वर्ष प्रख्यात संशोधक समीक्षक डॉ. स. गं. मालशे जन्मशताब्दी वर्ष आहे, हे आपणांस ज्ञात आहे. जन्मशताब्दीच्या निमित्ताने मराठी संशोधन पत्रिका – जुलै – सप्टेंबर २०२१ चा अंक डॉ. स. गं. मालशे विशेषांक
म्हणून प्रकाशित करीत आहे.

या अंकात…

 • संपादकीय – डॉ. प्रदीप कर्णिक
 • संशोधक-समीक्षक डॉ. स. गं. मालशे – डॉ. मिलिंद मालशे
 • वाङ्मयेतिहासकार डॉ. स. गं. मालशे यांची प्रज्ञाप्रतिभा – प्रा. डॉ. द. दि. पुंडे
 • डॉ. स. गं. मालशे यांचे नाट्यसमीक्षापर लेखन – प्रा. डॉ. अनंत देशमुख
 • स्वर्गीय मालशेसरांच्या अविस्मरणीय आठवणी – प्रा. डॉ. रोहिणी गवाणकर
 • डॉ. स. गं. मालशे यांचे बालसाहित्य : भाषांतराचे सांस्कृतिक व्याकरण – डॉ. मंगला वरखेडे
 • स. गं. मालशे यांची दोन भाषांतरित पुस्तके : ‘सुखाची सुरुवात’ आणि ‘सुख पाहता’ – अरुण नेरूरकर
 • ललित लेखक स. गं. मालशे – विवेक गोविलकर
 • स. गं. मालशे लिखित एकांकिका – चंद्रकांत भोंजाळ
 • महाराष्ट्र साहित्य पत्रिकेचे संपादक मालशे – प्रा. डॉ. विद्यागौरी टिळक
 • माझे वडील : ग्रंथसंग्राहक – प्रा. डॉ. सुषमा पौडवाल
 • एकोणिसावे शतक आणि स. गं. मालशे – डॉ. नागनाथ बालटे
 • गुजराथी सुधारकाच्या आत्मकथेचा मराठी अनुवाद – आरती वैद्य, अनुवाद : शशिकांत जोशी
 • विधवा विवाह चळवळ : १८००-१९०० – प्रा. डॉ. विजया राजाध्यक्ष
 • डॉ. स. गं. मालशे यांचे मराठी संशोधन मंडळातील व मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयातील योगदान – डॉ. प्रदीप कर्णिक
 • कै. तांबे यांच्या कवितेचे हस्तलिखित – प्रा. डॉ. स. गं. मालशे
 • ‘अहा तिजला चुंबिले असे यानें!’ – प्रा. डॉ. स. गं. मालशे
 • दत्त कवींच्या एका कवितेवरील संस्कार : एक शोध – डॉ. स. गं. मालशे
 • डॉ. स. गं. मालशे : नियतकालिकांतील लेखसूची – शशिकांत भगत